มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

17 มิ.ย. 2564      281 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print