เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด

2 พ.ย. 2563      136 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม โดยนางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด และลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยระดับจังหวัด ณ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และตำบลดงน้อย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม