การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

7 มิ.ย. 2563      101 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม โดยนายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีนายโชติ​ ตราชู​ ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​การประชุม