ทำความสะอาดสำนักงานฯ Big Cleaning Day

25 มี.ค 2563      128 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม โดยนายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยใช้หลักการจัดกิจกรรม 5 ส. ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ณ บริเวณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม