พระพุทธมงคล (Phra Buddha Mongkol Temple)

24 ก.ย. 2561      941 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เครดิตภาพ : Wichan Sumalee

เครดิตภาพ : Wichan Sumalee

เครดิตภาพ : Wichan Sumalee

เครดิตภาพ : Wichan Sumalee

เครดิตภาพ : Wichan Sumalee

เครดิตภาพ : Wichan Sumalee

ตำนานเก่าแก่ที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่ยุคสร้างเมืองกันทรวิชัยที่ได้ทิ้งหลักฐาน สำคัญ 2 สิ่ง คือพระพุทธมิ่งเมืองและพระพุทธรูปยืนมงคล ตั้งอยู่คนละวัดห่างกันราว 1 กิโลเมตร โดยพระพุทธมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่วัดสุวรรณาวาสและพระพุทธรูปยืนมงคลตั้งอยู่ที่วัดพุทธมงคล ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามตามตำนานกล่าวว่าบ้านเมืองแถบนี้เป็นเมืองโบราณที่มีชื่อว่าคันธาธิราช ก่อนปีมะเส็ง จุลศักราช 147 หรือ พ.ศ.1328 มีเจ้าเมืองปกครองนามว่า ท้าวลินจง และมีบุตรชายชื่อว่า ท้าวลินทอง ซึ่งท้าวลินทองเป็นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดมากและเมื่อรู้ว่าพระราชบิดาไม่ได้มอบอำนาจการปกครองเมืองให้ตน เพราะท้าวลินจงเล็งเห็นว่าท้าวลินทองขาดคุณธรรม ท้าวลินทองจึงได้จับพ่อและแม่ของตัวเองไปทรมานและบังคับให้มอบให้ตน แต่ท้าวลินจงผู้เป็นบิดาทนความทรมานไม่ไหวจึงได้อธิฐานก่อนตายว่า “หากผู้ครองเมืองนี้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ขาดคุณธรรม ขออย่าให้มีความสุขความเจริญ ให้พบแต่ความวิบัติ ความพินาศฉิบหาย” นางบัวคำผู้เป็นแม่ก็ถูกท้าวลินทองบุตรชายแท้ๆ ฆ่าให้ตายตามไป เมื่อท้าวลินทองได้ขึ้นครองเมือง บ้านเมืองก็เกิดกลียุค โหรทำนายจึงให้ท้าวลินทองสร้างพระพุทธรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศล เป็นการล้างกรรมที่เคยกระทำต่อพ่อแม่ โดยให้หันพระพุทธรูปไปทางทิศใต้ สร้างพระพุทธมิ่งเมืองไว้ที่วัดสุวรรณาวาสแทนคุณมารดา และสร้างพุทธมงคลไว้กลางลานโพธิ์ ณ วัดพุทธมงคล เพื่อแทนคุณบิดา แต่ท้าวลินทองก็ล้มป่วยและตายในที่สุด เมืองคันธาธิราชจึงไม่มีผู้ปกครองต่อ กลายเป็นเมืองร้างนานถึง 1,089 ปี จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ จุลศักราช 1236 หรือ พ.ศ. 2417 รัชกาลที่ 5 ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองขึ้นใหม่อีกครั้ง ให้ใช้ชื่อเมืองว่า คันธาวิชัย หรือ เมืองกันทะวิชัย ส่วนพระพุทธรูปทั้งสองได้มีการปฎิสังขรต่อเติมส่วนที่หายไปในปี พ.ศ. 2460 ให้กลับมาสวยงามดังเดิม

 

This standing Buddha image is an ancient Buddha image. Which is directly related to the history of the Kantharawichai city. Governor in ancient build up was created to redeem his own sins, after he executed his parents to compete for the throne.