กู่บ้านแดง (Ku Bandang)

31 ก.ค. 2561      777 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เครดิตภาพ : Wichan Sumalee

                    ปราสาทหรือกู่ศิลาแลง 3 หลังเรียงกันอยู่บนฐานเดียวกัน ปราสาทหลังกลางสลักภาพทับหลังหินทรายสีแดงรูป “พระนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และเทวีปรัชญาปารมิตา” ตามความเชื่อแบบรัตนตรัยมหายาน เป็นปรางค์ 3 ยอดแห่งเดียวของภาคอีสาน คาดว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากการขุดแต่งมีการค้นพบโบราณวัตถุหลายชิ้นที่นี่

 

Ku Bandang is a historical place in Khmer civilization about the 18th century. Ku Bandang butt with laterite and this is the only Prang Sam Yot castle in the Northeast.