ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดบ้านมหาสารคาม กิจกรรมเทศกาลหุ่นกร.....   29 ธ.ค. 2563 25 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเปิดบ้านมหาสารคาม กิจกรรมการจัดงานบุญ.....   25 ธ.ค. 2563 24 ครั้ง icon
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม เทศกาลหุ่นกระติ๊บข้าวและหุ่นนาน.....   23 ธ.ค. 2563 30 ครั้ง icon
ประกาศราคากลาง โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม เทศกาลหุ่นกระติ๊บข้าวและหุ่นนานาชาติ ประจำปี 2564   23 ธ.ค. 2563 50 ครั้ง
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเปิดบ้านมหาสารคาม กิจกรรมก.....   14 ธ.ค. 2563 29 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม กิจกรรม.....   30 พ.ย. 2563 36 ครั้ง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม กิจกรรมการจัดงานบุญเบิกฟ้า จังห.....   30 พ.ย. 2563 31 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม กิจกรรมการจัดงานบุญเบิกฟ้า จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564   30 พ.ย. 2563 32 ครั้ง